Dílna rozvoje pedagogických kompetencí

Vizí CERPEK pro oblast pedagogických kompetencí je, aby: všichni vyučující na Masarykově univerzitě vyučovali kvalitně a s vysokým dopadem na studijní úspěšnost, a jejich výuka měla pozitivní vliv na wellbeing studujících i jich samotných. Tuto vizi naplňujeme i prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu s názvem Dílna rozvoje pedagogických kompetencí. Dílna je obvykle považována za „prostor, ve kterém lidé pracují a vytvářejí nové hodnoty, kde se něco nového tvoří nebo něco starého opravuje či renovuje“. A právě to je podstatou naší Dílny, která nabízí individualizovaný rozvoj vysokoškolských vyučujících. Věříme, že péče věnovaná vyučujícím posiluje jejich sebedůvěru a poskytuje tradiční i inovativní nástroje podporující zvýšení kvality a efektivity výuky. Napomáhá také při budování učící se komunity a staví téma rozvoje výuky do popředí zájmu jednotlivých vyučujících, pracovišť i celé univerzity. Studujícím pak poskytuje možnost vzdělávat se pod vedením proškolených vyučujících, což může přispívat k jejich lepšímu mínění o výuce čímž také může docházet ke snížení studijní neúspěšnosti.

Harmonogram Dílny

podzimní semestr 2024

Laboratoř

2.–6. 9. 2024, vždy 9:00–15:00

Ateliér I

čtvrtek 3. 10. 2024, 9:00–13:00

Ateliér II

čtvrtek 31. 10. 2024, 9:00–13:00

Ateliér III

čtvrtek 28. 11. 2024, 9:00–13:00

Studio

podzimní semestr 2024

Galerie

čtvrtek 9. 1. 2025, 9:00–15:00

Harmonogram jaro 2024

Komu je Dílna určena?

Dílna je určena všem vyučujícím Masarykovy univerzity nezávisle na výši jejich úvazku a výukové zátěže či délce výukové praxe. Mohou se jí účastnit i doktorští studenti a studentky podílející se na výuce. Podmínkou účasti v Dílně je aktivní podíl na výuce v jejím průběhu.

Jaký je harmonogram Dílny?

Dílna trvá jeden semestr, konkrétně jde o 58 hodin vzdělávání. Vzdělávací program se skládá ze čtyř částí zahrnujících jak individuální práci, tak společná setkávání. Součástí Dílny rozvoje pedagogických kompetencí jsou Laboratoř, Ateliéry, Studio a Galerie.

Dílna se otevírá vždy před začátkem semestru, a to v září a v lednu. Pro podzimní semestr přijímáme přihlášky v květnu a červnu, pro jarní pak v říjnu a listopadu.

V jakém jazyce je Dílna realizována?

Dílna je realizována v českém jazyce, má však také anglickou podobu.

Kde se bude Dílna konat?

Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Jaká je kapacita Dílny?

Maximální kapacita Dílny je 20 osob.

Co je podmínkou pro získání osvědčení?

Aktivní účast na všech částech Dílny.

Na koho se obrátit s dotazy?

Kurz mě naučil pedagogickým dovednostem, kterým jsem do té doby nepřisuzovala valný význam. Zejména připravovat se na výuku jinak než pouze nachystáním prezentace. Nepovažovala jsem za důležité reflektovat právě odučenou hodinu – s tím jsem v rámci CERPEK začala. A nyní, s odstupem roku, zjišťuji, jak velkou oporou a pomocí při stavbě nových lekcí mi to je! Za velmi přínosnou považuji i videoreflexi, která mě přiměla k drobným změnám v přednášení, zejména v komunikaci se studenty a jejich aktivizaci. Na CERPEK oceňuji i možnost sdílení zkušeností s ostatními účastníky. Ze svého pohledu začínajícího pedagoga považuji kurz za velmi přínosný.

(Andrea Menšíková, absolventka vzdělávacího programu Rozvoj pedagogických kompetencí, LF MU)

Za velice důležité považuji zejména samotnou filozofii kurzu. Pedagogické kompetence vysokoškolských pedagogů nejsou samozřejmostí, sami vyučující jsou často končící doktorští studenti, popř. asistenti bez jakéhokoliv pedagogického vzdělání. Kurz mi poskytl velice důležité informace využitelné ve výuce. Po skončení kurzu jsem připravený metodicky připravit výuku, vést ji a ověřovat její efektivitu. Dokážu přijímat a poskytovat zpětnou vazbu. Jsem schopen studenty motivovat a využívat při tom různé prostředky. Jsem schopen strukturovaně a objektivně nastavit způsoby hodnocení studentů. Poznal jsem (díky sdílení zkušeností s kolegy z jiných pracovišť) jiné přístupy k výuce a metody, se kterými bych se jinak nesetkal. Výsledným efektem je posílení sebevědomí v mé pedagogické práci a impuls do další práce.

(Michal Kumstát, absolvent vzdělávacího programu Rozvoj pedagogických kompetencí, FSpS MU)

Předchozí Následující

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info