Dílna rozvoje pedagogických kompetencí

20 účastníků

Kapacita

20. 7. 2022

Deadline pro registraci

1 semestr

Délka programu

Vzdělávací program Dílna rozvoje pedagogických kompetencí je nováčkem mezi našimi vzdělávacími programy a představuje elegantní fúzi dvou dřívějších aktivit. Dílna je obvykle považována za „prostor, ve kterém lidé pracují a vytvářejí nové hodnoty, kde se něco nového tvoří nebo něco starého opravuje či renovuje“. A právě to je podstatou tohoto semestrálního vzdělávacího programu. Pro zvyšování kvality výuky na Masarykově univerzitě a pro profesní růst vyučujících vnímáme jako klíčový intenzivní a aktivní rozvoj kompetencí potřebných pro výuku. Pevně věříme, že péče věnovaná vyučujícím vede ke zvýšení jejich motivace a k osvojení dobrých pedagogických návyků. Tím také může dojít ke zvýšení spokojenosti s kvalitou výuky jak na straně vyučujících, tak i na straně studujících.

Více o struktuře programu

Informace o programu

Pro koho je program určen?

Program je určen pro vyučující na Masarykově univerzitě nezávisle na výši jejich úvazku a výukové zátěže či délku praxe. Programu se mohou účastnit i doktorští studenti a studentky, kteří se podílejí na výuce.

Podmínkou účasti v programu je aktivní podíl na výuce v jeho průběhu.


Jaký je harmonogram programu?

Program trvá celkem jeden semestr (včetně přilehlých zkouškových období), konkrétně jde o 55 hodin vzdělávání. Vzdělávací program se otevírá vždy před začátkem každého semestru.

V případě uzavření univerzity bude vzdělávací program realizován on-line.


V jakém jazyce je program realizován?

Program je realizován v českém jazyce.


Jaká je kapacita programu?

Maximální kapacita vzdělávacího programu je 20 osob.


Co je podmínkou pro získání osvědčení?

Aktivní účast na všech částech vzdělávacího programu.

Jaké jsou naše cíle?

Naším úkolem je rozvíjet vysokoškolské pedagogy tak, aby:

 • využívali rozmanité metody výuky a způsoby hodnocení jejích výstupů,
 • zaměřovali svou výuku na studující,
 • budovali a udržovali dobré vztahy se studujícími založené na respektu,
 • vytvářeli podmínky pro učení se v inkluzivním prostředí,
 • podporovali studující v rozvoji jejich potenciálu a kompetencí,
 • upřednostňovali učivo se zřetelem na principy vzdělávání 21. století,
 • reflektovali svou výuku s oporou o důkazy,
 • stále prohlubovali své didaktické znalosti,
 • nadále pracovali na svém profesním rozvoji.
Jak pracujeme?

Vzdělávacím programem provází lektorský tým, který využívá následující principy a prvky:

 • participativní pojetí výuky a produktivní výukovou komunikaci,
 • konstruktivistické prvky výuky a zkušenostního učení se,
 • výuku orientovanou na studující a rozvoj jejich kompetencí,
 • pestrost výukových metod a formativní hodnocení.

Přihlásit se do běhu PS2022

Termíny součástí Dílny
(podzimní semestr 2022)

 • Laboratoř: 29. 8 – 2. 9. 2022, 9:00–14:30
 • Ateliér I: 6. 10. 2022, 9:00–13:00
 • Ateliér II: 3. 11. 2022, 9:00–13:00
 • Ateliér III: 24. 11. 2022, 9:00–13:00
 • Studio: podzimní semestr 2022
 • Galerie: 12. 1. 2023, 9:00–14:30

Program probíhá jak v jarním, tak i v podzimním semestru

Podzimní semestr

Sběr přihlášek probíhá v květnu a červnu, program je zahájen v září.

Jarní semestr

Sběr přihlášek probíhá v říjnu a listopadu, program je zahájen v lednu.

V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na náš e-mail cerpek@muni.cz.

Předchozí Následující

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info