Delegování jako dovednost úspěšného lídra

 • 14. září 2023
  9:00 – 13:00
 • Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.
 • Událost již proběhla

Pouze pro RMU

Workshop

prezenční

Kompetence k vedení lidí

vedoucí zaměstnanci RMU

Čeština

jazyk akce

Tento workshop vám přiblíží jednu ze základních aktivit manažera, kterou je delegování. Nastíníme si pravidla delegování nejen v teoretické rovině, ale především si je interaktivní formou aplikujeme do praxe. V rámci workshopu si vyzkoušíme různé techniky a přístupy. Účast na něm dá možnost si nacvičit i formu komunikace jak v rámci hierarchicky postavených, tak i projektových týmů. Právě „férové“ delegování je často klíčem k úspěchu a platí, že často rozhoduje spíš forma než obsah. Kurz je zaměřen na situace, kdy je třeba pracovat s nenásilnou formou delegování. A to tak, aby se jednotliví členové cítili, pokud možno součástí kooperujícího týmu s jeho vedoucím, který si díky svým dovednostem získává i jejich neformální autoritu.

Obsah

 • faktory související s delegováním
 • podstata této aktivity a její zásady
 • VAK rozhovor a co to je
 • nácvik VAK rozhovoru v rámci delegování i plánování
 • propojení delegace a motivace
 • SWOT analýza aktuálního stavu
 • pojetí vztahu nadřízený–podřízený
 • specifika delegování v rámci projektového řízení
 • konkrétní způsoby delegování a kontroly plnění úkolů

Cíle

 • uvědomíte si zásady a principy procesu delegování
 • naučíte se správně komunikovat své názory a potřeby v různě složených týmech a skupinách
 • seznámíte se s možnostmi individuální motivace jednotlivých členů týmu
 • naučíte se techniky, jak zapojovat tým do práce a jak ji rozdělovat
 • získáte zážitek, který vám pomůže „přemostit“ znalosti ihned do vaší praxe
 • uvědomíte si, kde můžete nabyté znalosti v praxi využít
 • zefektivníte svoji komunikaci s členy týmu, někdy i třeba těmi problémovými

Lektor

Mgr. Bc. Petr Friesinger

e‑mail:

Petr Friesinger vystudoval obor učitelství na FTVS UK a následně také andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze. Od roku 1998 působil v několika velkých korporacích ve finančním sektoru, kde měl v rámci obchodní divize na starosti sekce vzdělávání a metodiky. Zde vedl týmy trenérů a školitelů, věnoval se aktivně rozvoji managementu dané společnosti.

Svoji profesní dráhu zahájil ve společnosti Generali, následně potom působil i ve společnostech Winterthur, Credit Suisse, Allianz, Aegon či UNIQA. Z pozice regionálního trenéra se postupně vypracoval do pozice ředitele odboru vzdělávání a tréninku.

Sám absolvoval mnoho rozvojových projektů a tréninkových akademií. Mj. je absolventem mezinárodního projektu IMAS (International Management Academy for Sales) společnosti UNIQA International ve Vídni. Dále je koučem akreditovaným MŠMT na základě dvouletého kurzu Kognitivně-behaviorálního koučinku.

Místo konání

CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info