Flexibilní vzdělávací formy

Nový termín

28. 5. 2024, 9:00–15:00

Workshop

prezenční

Pedagogické kompetence

vyučující MU, studující doktorských studijních programů

Čeština

jazyk akce

Workshop je určen pro všechny, kteří chtějí přemýšlet nad cestami, jak otevřít rozmanité vzdělávací příležitosti různým cílovým skupinám. S pojmem flexibilita ve vzdělávání se v dnešní době setkáváme všude tam, kde chceme zdůraznit schopnost studentů, učitelů a vzdělávacích institucí používat při učení a vzdělávání různorodé formy, metody a prostředky, volit je a přecházet mezi nimi dle potřeby s cílem dosáhnout plánovaných výsledků učení u různých cílových skupin nebo i u jednotlivců různými cestami.

Budeme společně diskutovat základní principy flexibilního učení a přemýšlet nad možnostmi přípravy vzdělávacích programů, které studujícím umožňují různou míru flexibility.

Kterými strategiemi učení může každý vyučující zvýšit flexibilitu učení svých studujících? V čem je možné vzdělávání přizpůsobit potřebám studujících a kde je potřeba nastavit jasné mantinely? Jaká míra flexibility může zvýšit studijní úspěšnost studujících a jaká už je naopak kontraproduktivní? To vše jsou otázky, kterých se dotkneme a na které budeme společně hledat odpovědi.

Prosím, počítejte s Vaším aktivním zapojením během workshopu a uplatněním konceptu BYOD (Bring Your Own Device). Přineste si proto prosím s sebou mobilní telefon, tablet nebo notebook, při workshopu je budeme využívat.

Lektorka

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Lucie Rohlíková působí na Západočeské univerzitě v Plzni, kde se dlouhodobě věnuje přípravě budoucích učitelů a koordinaci celouniverzitních aktivit pro podporu e-learningu a vysokoškolské pedagogiky (administrace univerzitních systémů pro e-learning, školení autorů e-learningových kurzů a studijních materiálů, školení v oblasti rozvoje pedagogicko-psychologických dovedností vyučujících, vedení týmu vysokoškolské pedagogiky, realizace univerzitních i celostátních rozvojových projektů). Flexibilním formám vzdělávání se věnuje od roku 1998 a své know-how v oblasti efektivního zajištění distančního vzdělávání poskytla v průběhu epidemie COVID-19 mnoha institucím v České republice. V roce 2023 vydala monografii Flexibilní učení a flexibilní formy vzdělávání. S Masarykovou univerzitou Lucie Rohlíková spolupracuje dlouhodobě, realizovala již několik přednášek pro KISK, Kancelář e-learningu Centra informačních technologií FF, Pedagogickou fakultu a Univerzitní knihovnu, společně s odborníky z Masarykovy univerzity připravila také několik významných odborných publikací a pracovala v celé řadě projektů.

Praktické informace

Přineste si prosím s sebou mobilní telefon, tablet nebo notebook, při workshopu je budeme využívat.

Místo konání

Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba


 

Přihlášení náhradníka

Načítám...

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info