Úřední komunikace – začátečníci

 • 20. září 2023
  9:00 – 16:00
 • Školicí místnost CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.
 • Událost již proběhla

Pouze pro RMU

Workshop

prezenční

zaměstnanci RMU

Čeština

jazyk akce

Workshop je zaměřen na důležité aspekty písemné úřední komunikace. Věnuje se jednak vybraným otázkám jazykové správnosti (pravopisu, gramatice i stylistice), jednak hlavním zásadám úpravy písemností. Ve všech oblastech připomíná hlavní zákonitosti tvorby kultivovaných dokumentů a upozorňuje na jevy, v nichž se často chybuje nebo jejichž kodifikace se změnila. Účastníci mohou pokládat jakékoliv doplňující otázky.

Obsah

 • Stylistika: zdvořilost v úřední korespondenci (oslovení a pozdravy), administrativní a osobní styl komunikace, vybrané otázky české slovní zásoby, přehledná stavba vět a souvětí.
 • Pravopis a gramatika: užívání zkratek a značek, psaní čárek ve větách a souvětích, psaní počátečních velkých písmen.
 • Úprava písemností: rozložení textu na stránce, provedení odstavců, vyznačování částí textu, zásady pro tvorbu úředního dopisu (vše v souladu s ČSN 01 6910).

Cíle

 • seznámíte se se spolehlivými zdroji informací o češtině i úpravě písemností (tištěnými i online) a naučíte se je efektivně používat
 • zopakujete si základní pravopisná pravidla, stylistické zásady a doporučení týkající se úpravy písemností
 • získáte jistotu v argumentaci, která je při obhajování vlastních postojů na pracovišti někdy nezbytná
 • ověříte si svoji schopnost odhalovat v textu nedostatky a odstraňovat je

Lektor

Mgr. Jan Táborský

e‑mail:

Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na FF UK, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy. Je autorem knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014).

Syntagma

Místo konání

CERPEK (místnost č. 328), Komenského náměstí 2, Brno.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Událost již proběhla.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info