Manažerská role – Jak řešit nastalé situace?

Pouze pro MUNI RECETOX

Workshop

prezenční

Kompetence k vedení lidí

vedoucí zaměstnanci MUNI RECETOX

Čeština

jazyk akce

Tento workshop vám umožní interaktivní formou nahlédnout do nejen teoretické, ale především praktické části realizace této manažerské disciplíny. Uvědomění si vlastní role i role ostatních kolegů v týmu je pouze základ. Následně se však potřebujeme orientovat ve složitých vztazích práce v různých skupinách, týmech i jiných uskupeních. Zde se zaměříme na hierarchii, stejně jako nejčastější případy, kdy to tzv. „může drhnout“. Stejně tak je pro každého účastníka kurzu důležité si uvědomit, jak se propojuje jeho role s jeho osobností, a že vystupuje v několika různých, často i takřka protichůdných rolích. Ztotožnění se se svou rolí je nezbytným předpokladem úspěšného fungování v rámci pracovních, ale i mimopracovních aktivitách. V rámci workshopu se věci nejen dozvíte, ale i prakticky vyzkoušíte formou „play rolls“ a „case study“.

Obsah

 • 3 faktory vedoucího pracovníka
 • propojení role a osobnosti
 • různorodost manažerských rolí
 • techniky prosazování rozhodnutí, s kterými se neztotožňujete
 • možnost zpracování a vyhodnocení testů manažerských rolí (v případě zájmu)
 • zaměření na MOC, VÝKON, VZTAHY A INVENCI
 • diskuse o důležitosti manažerských rolí a výzev, které s sebou nesou
 • situace, kterým manažer může čelit, a vyhodnocení efektivních strategií pro jejich zvládnutí
 • společné stanovení individuálních cílů a akčních plánů pro rozvoj manažerských dovedností
 • shrnutí klíčových poznatků a dojmů z workshopu, sdílené know-how

Cíle

 • uvědomíte si svoji roli v rámci týmu
 • naučíte se efektivně komunikovat v různě složených týmech a skupinách
 • seznámíte se s možnostmi individuální motivace jednotlivých členů týmu
 • získáte zážitek, který vám pomůže zavést získané znalosti a dovednosti ihned do vaší praxe
 • naučíte se být přesvědčiví a zároveň důvěryhodní, autentičtí
 • porozumíte různým rolím manažerů a jejich výzvám v moderním pracovním prostředí
 • identifikujete si klíčové dovednosti nezbytné pro úspěšné vykonávání manažerských rolí
 • projdete si praktické strategie pro efektivní řízení času, lidí a projektů

Lektor

Mgr. Bc. Petr Friesinger

e‑mail:

Petr Friesinger vystudoval obor učitelství na FTVS UK a následně také andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze. Od roku 1998 působil v několika velkých korporacích ve finančním sektoru, kde měl v rámci obchodní divize na starosti sekce vzdělávání a metodiky. Zde vedl týmy trenérů a školitelů, věnoval se aktivně rozvoji managementu dané společnosti.

Svoji profesní dráhu zahájil ve společnosti Generali, následně potom působil i ve společnostech Winterthur, Credit Suisse, Allianz, Aegon či UNIQA. Z pozice regionálního trenéra se postupně vypracoval do pozice ředitele odboru vzdělávání a tréninku.

Sám absolvoval mnoho rozvojových projektů a tréninkových akademií. Mj. je absolventem mezinárodního projektu IMAS (International Management Academy for Sales) společnosti UNIQA International ve Vídni. Dále je koučem akreditovaným MŠMT na základě dvouletého kurzu Kognitivně-behaviorálního koučinku.

Místo konání

Univerzitní kampus Bohunice (UKB), budova B17, zasedací místnost 432

Načítám mapu…

Kontaktní osoba

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info