Týmová spolupráce – Jak efektivně řídit tým?

Pouze pro MUNI RECETOX

Workshop

prezenční

Kompetence k vedení lidí

vedoucí zaměstnanci MUNI RECETOX

Čeština

jazyk akce

Workshop je zaměřen na jednu z nejstěžejnějších manažerských disciplín a aktivit. Budeme se věnovat jak veškerým personálním aktivitám manažera, tak především právě té efektivitě procesu. A to často na základě cvičení či praktických aplikací vedoucích k podpoře a posílení spolupráce týmu. Jelikož jde o pojem v podstatě porovnatelný a měřitelný, vyjdeme z toho. Zaměříme se na výhody a výzvy práce s různorodými typy osobností a způsoby, jak optimalizovat spolupráci. A i když to dlouhodobě nelze bez vytvoření patřičné atmosféry, půjde nám hodně o vycházení z podstaty. Co dělá tým úspěšným týmem, čím se vyznačuje jeho profil. Jak něčeho nejen dosáhnout, ale i udržet a ideálně kontinuálně dále rozvíjet a zlepšovat. Je tedy jasné, že v tomto workshopu budeme hodně vycházet z „best practices“. Stejně tak se nám hodí vzájemná diskuse a sdílené know how napříč všemi účastníky. Tento workshop vám umožní interaktivní formou pracovat se všemi technikami a tipy na zlepšení výkonnosti každého jednotlivce i týmu. V rámci workshopu se věci nejen dozvíte, ale i prakticky vyzkoušíte a budete mít možnost se věnovat zpětné vazbě i analýze. Také je třeba se věnovat asi nejzákladnější a prvotní dovednosti každého vedoucího i pracovníka a tou je komunikace, ze které vše vychází.

Obsah

 • praktické strategie a techniky vedoucí ke spolupráci i u rozdílných týmů
 • teorie a praxe problematiky „Tří kruhů J. Adaira“
 • chování v různých fázích života týmu, jeho vliv na výkon personální aktivity manažera v praxi
 • pomoc týmu při stanovení jasných a měřitelných cílů a vytvoření plánu, jak je dosáhnout
 • nahlédnutí do svého manažerského stylu formou testu (v případě zájmu)
 • společné definování priority, rozdělení úkolů, monitorování pokroku
 • společné stanovení individuálních cílů a akčních plánů pro další období
 • shrnutí klíčových poznatků a dojmů z workshopu, sdílené know-how

Cíle

 • naučíte se efektivně komunikovat z pozice vedoucího i řadového člena týmu
 • seznámíte se s možnými postupy a technikami ve vedení týmu
 • seznámíte se s různými typy osobností a pracovních stylů v týmu
 • lépe porozumíte složitosti týmové spolupráce a získáte znalosti a nástroje k jejímu řízení
 • pomocí konkrétních příkladů se zaměříme na různé fáze života týmu a jejich vlivu na efektivitu
 • naučíte se pracovat nejen se stávajícím týmem, ale i ho tvořit
 • seznámíte se se zásadami motivace týmu i jednotlivce
 • získáte zážitek, který vám pomůže zavést získané znalosti a dovednosti ihned do vaší praxe
 • porozumíte různým rolím v rámci týmu a naučíte se je efektivně kombinovat
 • identifikujete si klíčové dovednosti nezbytné pro úspěšné vykonávání manažerské praxe

Lektor

Mgr. Bc. Petr Friesinger

e‑mail:

Petr Friesinger vystudoval obor učitelství na FTVS UK a následně také andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze. Od roku 1998 působil v několika velkých korporacích ve finančním sektoru, kde měl v rámci obchodní divize na starosti sekce vzdělávání a metodiky. Zde vedl týmy trenérů a školitelů, věnoval se aktivně rozvoji managementu dané společnosti.

Svoji profesní dráhu zahájil ve společnosti Generali, následně potom působil i ve společnostech Winterthur, Credit Suisse, Allianz, Aegon či UNIQA. Z pozice regionálního trenéra se postupně vypracoval do pozice ředitele odboru vzdělávání a tréninku.

Sám absolvoval mnoho rozvojových projektů a tréninkových akademií. Mj. je absolventem mezinárodního projektu IMAS (International Management Academy for Sales) společnosti UNIQA International ve Vídni. Dále je koučem akreditovaným MŠMT na základě dvouletého kurzu Kognitivně-behaviorálního koučinku.

Místo konání

Univerzitní kampus Bohunice (UKB), budova B17, zasedací místnost 432.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba

Přihlášení

Načítám...

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info