Týmové role

Pouze pro MUNI RECETOX

Teambuilding

prezenční

Osobnostní kompetence

zaměstnanci MUNI RECETOX

Čeština

jazyk akce

Tento teambuilding umožní posílit vzájemné vztahy napříč celou skupinou účastníků a obecně zvýšit efektivitu týmu. Stejně tak i posilovat pouta mezi členy týmu a vytvářet pocit solidarity a spolupráce. To vše zážitkovou formou, prostřednictvím hry či jiné interaktivní činností. Samozřejmě s patřičným edukativním prvkem a analýzou v jejich průběhu. Lepší komunikace a spolupráce obecně je další nosnou aktivitou, na co se v rámci tohoto programu zaměříme. Důvěra je potom klíčovým prvkem úspěšné spolupráce v různých fázích rozvoje týmů. Díky uvědomění si poměrně jednoduchých, přesto však často opomíjených vzorců chování, si usnadníte vzájemnou komunikaci s prvky aktivního naslouchání. Teambuildingové aktivity také mohou přispět k vytvoření pozitivní atmosféry a kultury na pracovišti. Některé aktivity v průběhu dne jsou navrženy tak, aby pomáhaly rozvíjet potřebné dovednosti jednotlivců, jako jsou problémové řešení, kreativita, leadership nebo time management. Uvědomění si své role v týmu a skutečnosti, že každý jednotlivý člen je nedílnou a naprosto zásadní součástí kvalitně sestaveného a fungujícího týmu. Celý den se budou účastníci cítit uvolněně a přitom vytíženě. V případě dobrého počasí lze část programu absolvovat i venku, mimo tréninkovou místnost.

Obsah

 • cvičení zaměřená na různé role v týmu a jejich naplnění
 • rozvíjení komunikace přes hru a týmové úkoly
 • zábavná forma toho, jak se podívat na sebe i své kolegy
 • vztahová versus věcná rovina spolupráce
 • hra na odhad a hledání konsensu/kompromisu i domluvy na něm v rámci skupiny
 • práce s kognitivní disonancí v praxi
 • pojetí vztahu kolega-kolega × tým-tým
 • konkrétní způsoby uplatnění svých předností pro dosažení cíle týmu
 • varianty individuálního a týmového řešení úkolu
 • otázka hierarchie v rámci vztahů i komunikace, a to v týmu i napříč jednotlivými týmy

Cíle

 • posílíte týmového ducha
 • zlepšíte si vzájemnou komunikaci mezi týmy i jednotlivými účastníky
 • zapracujete na budování respektu, důvěry a lepších vztazích
 • přispějete k rozvoji potřebných dovedností
 • vytvoříte návyk efektivní komunikace v různě složených týmech a skupinách
 • seznámíte se s možnostmi individuální motivace jednotlivých členů týmu
 • naučíte se techniky, jak zapojovat tým a jeho členy do práce
 • získáte zážitek, který vám pomůže aplikovat znalosti a dovednosti ihned do vaší praxe
 • vyzkoušíte si, jak překonat případné neshody v týmu
 • lépe si porozumíte navzájem i sobě samotným

Lektor

Mgr. Bc. Petr Friesinger

e‑mail:

Petr Friesinger vystudoval obor učitelství na FTVS UK a následně také andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze. Od roku 1998 působil v několika velkých korporacích ve finančním sektoru, kde měl v rámci obchodní divize na starosti sekce vzdělávání a metodiky. Zde vedl týmy trenérů a školitelů, věnoval se aktivně rozvoji managementu dané společnosti.

Svoji profesní dráhu zahájil ve společnosti Generali, následně potom působil i ve společnostech Winterthur, Credit Suisse, Allianz, Aegon či UNIQA. Z pozice regionálního trenéra se postupně vypracoval do pozice ředitele odboru vzdělávání a tréninku.

Sám absolvoval mnoho rozvojových projektů a tréninkových akademií. Mj. je absolventem mezinárodního projektu IMAS (International Management Academy for Sales) společnosti UNIQA International ve Vídni. Dále je koučem akreditovaným MŠMT na základě dvouletého kurzu Kognitivně-behaviorálního koučinku.

Místo konání

Hotel Nemojanský mlýn
Nemojany 38
683 03 Nemojany
Tel.: +420 734 311 117
info@hotelnemojany.cz
www.hotelnemojany.cz

Mapa

Kontaktní osoba

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info