Řízení změny

Pouze pro MUNI RECETOX

Workshop

prezenční

Osobnostní kompetence

Zaměstnanci MUNI RECETOX

Čeština

jazyk akce

Změna je nedílnou součástí vývoje firmy i člověka. Setkáváme se s ní na každém kroku a je jedno zda jde o změnu nepodstatnou nebo o změnu zásadní, která mění veškerá dosavadní pravidla. Cílem kurzu je provést vás změnou a jejím řízením. Změna není ani dobrá ani špatná. Změna prostě je a je jen na nás, jak proběhne.

Obsah

 • změna
 • osm kroků změny dle Kottera
 • příprava na změnu
 • zapojení lidí a organizace
 • implementace změny a její monitorování

Cíle

 • porozumíte principům změn
 • osvojíte si dovednosti, jak ke změnám přistupovat
 • osvojíte si osm kroků modelu řízení změn dle Kottera
 • naučíte se provést potřebné analýzy, aby bylo možné provést efektivní změny
 • naučíte se aktivně stanovit cíle změn a komunikovat je
 • osvojíte si dovedností pro získání spojenců k prosazení změny
 • budete připraveni na odpor a nevoli ze strany příjemců změn a dozvíte se, jak s odpůrci změn komunikovat a přesvědčit je ke změně postoje
 • naučíte se připravit plán řízení změn směrem k vedení organizace i k podřízeným

Lektor

Od roku 1998 se profesně a lektorsky zabývá metodami řízení kvality ve službách i ve výrobě. Pracoval jako specialista kvality a manažer procesu v projektech zlepšování procesů. Absolvoval kompletní školení Master Black Belt Six Sigma. Vedl projekty měření vnitřní kvality a spolupracoval na řízení trvalého zlepšování.

Je certifikovaným koučem. Pracoval na pozici Senior Project Manager projektů zaměřených na interní koučování v Maďarsku a v Rumunsku.

Jeho školení obsahují jak teoretický rámec problematiky, tak i jeho nabyté zkušenosti během praxe za pomoci využití nejnovějších trendů v dané oblasti. Pomáhá účastníkům nalézat odpovědi na otázky, cesty dalšího rozvoje a nové pohledy.

Kurzy vede interaktivně a účastníci si vždy odnášejí plán, jak nově získané informace a dovednosti bezprostředně aplikovat ve své praxi.

Everesta s.r.o.

Místo konání

RECETOX, Kamenice 753/5, budova D30, 625 00 Brno. Místnost bude upřesněna.

Načítám mapu…

Kontaktní osoba

Přihlášení

Registrace je uzavřena

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info