Další zdroje informací

Vzdělávací akce vybraných organizací mimo MU

Webové stránky vzdělávacích organizací

Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD)

Tento web nabízí informace o Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR a jejich projektech a nabízených kurzů.


EDUin

EDUin je informační centrum o vzdělávání.


Edumenu

Tento web nabízí velmi širokou nabídku kurzů, školení a seminářů z nejrůznějších odvětví. Vyhledávat kurzy zde můžete podle odvětví, ale také třeba i podle lokality.


Edutica

Na tomto webu najdete tipy, články a kurzy, které se týkají facilitace a komunikace.


EPALE

EPALE je elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě.


Firemní vzdělávání

Tento web nabízí workshopy na téma jako je například learning design. Workshopy jsou orientovány spíše do firemního vzdělávání, nicméně uvádí, že připravují workshop přesně na míru zákazníkovi, dle jeho potřeb.

Facilitátoři workshopů: Brano Frk, Tomáš Langer, Mirka Dvořáková a další.


NaZemi

Na tomto webu najdete kurzy, semináře, konzultace a e-learning na téma kritické myšlení a globální rozvojové vzdělávání.


Učitel naživo

Program Učitel naživo nabízí jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum).

Doporučené kurzy

Kvalita ve vzdělávání dospělých jako rozhodující kritérium hodnocení vzdělávací instituce

Na tomto webu máte možnost zaregistrovat se na seminář Kvalita ve vzdělávání dospělých jako rozhodující kritérium hodnocení vzdělávací instituce. Tento kurz pořádá společnost BEVE, spol. s. r. o. Místo konání kurzu je v Brně.


Lektor dalšího vzdělávání – rekvalifikační kurz

Odkaz na kurz Lektor dalšího vzdělávání – rekvalifikační kurz od společnosti Zřetel, s. r. o. Kurz se koná v Brně. Je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence z oblasti vzdělávání.


Lektorské minimum

Pod tímto odkazem najdete e-kurz Lektorské minimum od EPALE pro začínající lektory. Registrace je zdarma. E-kurz probíhá formou krátkých videí.


Profesionální lektor

Tento odkaz Vás přesměruje na kurz Profesionální lektor, který nabízí Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Doporučená literatura

Monografie a sborníky

Tato publikace Učíme se po celý život? z roku 2008, kterou editovali Milada Rabušicová a Ladislav Rabušic, je o vzdělávání dospělých v České republice.

Periodika
     
  • AULA

    AULA je recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku, který se zaměřuje jak na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy, tak na aktuální diskuse o vysokoškolské a vědní politice. Vychází zpravidla dvakrát ročně a je vydáván Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i.

  • Firemní vzdělávání

    Firemní vzdělávání je e-časopis určený personalistům zabývajícím se vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců, vzdělávacím institucím, školám a všem, kteří se zajímají o vzdělávání dospělých. Tematicky se zaměřuje na aktuální trendy v oboru, zajímavosti, tipy pro rozvoj, rozhovory s osobnostmi a další oblasti.
     
Články

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info