Jazykové kompetence

Témata v oblasti jazykových kompetencí jsou realizována pouze pro zaměstnance RMU na základě jejich Individuálních plánů rozvoje (IPR).

AJ úroveň A1

Jazykové kompetence jsou důležité z pohledu neustálého rozvoje univerzity, kde dochází k propojování, střetávání a vzájemné spolupráci osob hovořícími různými jazyky. Utváří se tak požadavky na jazykové kompetence, jejichž výuka nabývá na významu. Jednou z profesních potřeb je, aby zaměstnanec komunikoval minimálně v jednom z cizích jazyků. Jazykové vzdělávání se zároveň stává významným přínosem v dosahování vzdělávacích cílů, které jsou součástí výkonu pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • prohloubíte a zvýšíte si své jazykové dovednosti potřebné k výkonu vaší pracovní pozice
 • domluvíte se jednoduchým způsobem, pokud je partner ochoten zopakovat svoji odpověď pomaleji nebo jinými slovy a pomoci formulovat, co se snažíte říct
 • budete umět pokládat jednoduché otázky v naléhavé situaci

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

AJ úroveň A2

Jazykové kompetence jsou důležité z pohledu neustálého rozvoje univerzity, kde dochází k propojování, střetávání a vzájemné spolupráci osob hovořícími různými jazyky. Utváří se tak požadavky na jazykové kompetence, jejichž výuka nabývá na významu. Jednou z profesních potřeb je, aby zaměstnanec komunikoval minimálně v jednom z cizích jazyků. Jazykové vzdělávání se zároveň stává významným přínosem v dosahování vzdělávacích cílů, které jsou součástí výkonu pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • prohloubíte a zvýšíte si své jazykové dovednosti potřebné k výkonu vaší pracovní pozice
 • dokážete komunikovat v jednoduchých každodenních situacích vyžadujících jednoduchou bezprostřední výměnu informací o známých a běžných tématech jako práce a volný čas
 • zvládnete krátkou společenskou konverzaci, dokážete formulovat otázky a odpovědi

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

AJ úroveň B1

Jazykové kompetence jsou důležité z pohledu neustálého rozvoje univerzity, kde dochází k propojování, střetávání a vzájemné spolupráci osob hovořícími různými jazyky. Utváří se tak požadavky na jazykové kompetence, jejichž výuka nabývá na významu. Jednou z profesních potřeb je, aby zaměstnanec komunikoval minimálně v jednom z cizích jazyků. Jazykové vzdělávání se zároveň stává významným přínosem v dosahování vzdělávacích cílů, které jsou součástí výkonu pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • prohloubíte a zvýšíte si své jazykové dovednosti potřebné k výkonu vaší pracovní pozice
 • zvládnete většinu konverzačních situací, které mohou nastat při cestování v místě, kde se hovoří danou řečí
 • bez přípravy dokážete konverzovat na téma, které je běžné, zajímá vás nebo souvisí s každodenní realitou

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

AJ úroveň B2

Jazykové kompetence jsou důležité z pohledu neustálého rozvoje univerzity, kde dochází k propojování, střetávání a vzájemné spolupráci osob hovořícími různými jazyky. Utváří se tak požadavky na jazykové kompetence, jejichž výuka nabývá na významu. Jednou z profesních potřeb je, aby zaměstnanec komunikoval minimálně v jednom z cizích jazyků. Jazykové vzdělávání se zároveň stává významným přínosem v dosahování vzdělávacích cílů, které jsou součástí výkonu pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • prohloubíte a zvýšíte si své jazykové dovednosti potřebné k výkonu vaší pracovní pozice
 • zvládnete se vyjadřovat plynule a spontánně bez výrazného pátrání po vhodných výrazech
 • dokážete pružně a efektivně užívat jazyk pro účely společenské i profesionální
 • dokážete přesně formulovat své myšlenky a názory a konfrontovat je s myšlenkami a názory ostatních mluvčích

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

AJ úroveň C1

Jazykové kompetence jsou důležité z pohledu neustálého rozvoje univerzity, kde dochází k propojování, střetávání a vzájemné spolupráci osob hovořícími různými jazyky. Utváří se tak požadavky na jazykové kompetence, jejichž výuka nabývá na významu. Jednou z profesních potřeb je, aby zaměstnanec komunikoval minimálně v jednom z cizích jazyků. Jazykové vzdělávání se zároveň stává významným přínosem v dosahování vzdělávacích cílů, které jsou součástí výkonu pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • prohloubíte a zvýšíte si své jazykové dovednosti potřebné k výkonu vaší pracovní pozice
 • rozumíte širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpoznáte implicitní významy textů
 • dokážete se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů
 • zvládnete jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

AJ úroveň C2

Jazykové kompetence jsou důležité z pohledu neustálého rozvoje univerzity, kde dochází k propojování, střetávání a vzájemné spolupráci osob hovořícími různými jazyky. Utváří se tak požadavky na jazykové kompetence, jejichž výuka nabývá na významu. Jednou z profesních potřeb je, aby zaměstnanec komunikoval minimálně v jednom z cizích jazyků. Jazykové vzdělávání se zároveň stává významným přínosem v dosahování vzdělávacích cílů, které jsou součástí výkonu pracovní pozice.

Cílová skupina

Zaměstnanci RMU.

Cíle

 • prohloubíte a zvýšíte si své jazykové dovednosti potřebné k výkonu vaší pracovní pozice
 • snadno porozumíte téměř všemu, co si vyslechnete nebo přečtete
 • dokážete shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě

Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info