Programy

Manažer – Začínající manažer

Komplexní rozvojový program Manažer – Začínající manažer se zaměřuje na rozvoj osobnostně manažerských kompetencí a rozvoj osobnosti. Pomáhá rozvíjet kompetence, které jsou vedle odborných znalostí považovány za zásadní pro efektivní vedení pracovišť a pracovních týmů. Program je prostorem pro zdokonalení v roli manažera a lídra.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS, kteří jsou začínajícími vedoucími zaměstnanci.

Cíle

 • uvědomíte si, jaká je vaše manažerská role
 • naučíte se posilovat vztahy, spolupracovat a efektivně komunikovat napříč organizací
 • seznámíte se s různými styly vedení
 • naučíte se jednat asertivně, efektivně řešit problémy a konflikty
 • posílíte svou schopnost prosadit se
 • objevíte důvody a získáte zdroje pro osobní rozvoj

Více o programu


Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Hroník, F. (2008). Manažerská integrita (1. vydání). Motiv Press.
Hroník, F. (2020). Čtyři směry business myšlení (1. vydání). Motiv Press.
Koubek, L. (2014). Praktická psychologie pro manažery a personalisty (1. vydání). Motiv Press.
Marciano, P. L. (2013). Cukr a bič nefungují: vybudujte si kulturu zapojení zaměstnanců na principech respektu (1. vydání). Motiv Press.
Miller, J. G. (2014). OSO!: Opravdu správná otázka!: praktikování osobní odpovědnosti v práci a v životě. Motiv Press.
Morgenthaler, J. (2017). Nebojte se převzít velení (1. vydání). Motiv Press.Manažer – Zkušený manažer

Komplexní rozvojový program Manažer – Zkušený manažer se zaměřuje na rozvoj osobnostně manažerských kompetencí a rozvoj osobnosti. Pomáhá rozvíjet kompetence, které jsou vedle odborných znalostí považovány za zásadní pro efektivní vedení pracovišť a pracovních týmů. Program je prostorem pro zdokonalení v roli manažera a lídra.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS, kteří jsou zkušenými vedoucími zaměstnanci.

Cíle

 • uvědomíte si, jaká je vaše manažerská role
 • naučíte se posilovat vztahy, spolupracovat a efektivně komunikovat napříč organizací
 • seznámíte se s různými styly vedení
 • naučíte se jednat asertivně, efektivně řešit problémy a konflikty
 • posílíte svou schopnost prosadit se
 • objevíte důvody a získáte zdroje pro osobní rozvoj

Více o programu


Výběr z online kurzů na Seduo

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Hroník, F. (2008). Manažerská integrita (1. vydání). Motiv Press.
Hroník, F. (2020). Čtyři směry business myšlení (1. vydání). Motiv Press.
Koubek, L. (2014). Praktická psychologie pro manažery a personalisty (1. vydání). Motiv Press.
Marciano, P. L. (2013). Cukr a bič nefungují: vybudujte si kulturu zapojení zaměstnanců na principech respektu (1. vydání). Motiv Press.
Miller, J. G. (2014). OSO!: Opravdu správná otázka!: praktikování osobní odpovědnosti v práci a v životě. Motiv Press.
Morgenthaler, J. (2017). Nebojte se převzít velení (1. vydání). Motiv Press.Talent

Komplexní rozvojový program Talent se zaměřuje na rozvoj identifikovaných talentů z řad zaměstnanců, a to jak pro manažerský, tak i osobnostní růst. Pomáhá rozvíjet kompetence, které jsou zásadní pro horizontální i vertikální kariérní růst zaměstnance. Program je ideálním prostorem pro nalezení a definování vlastního potenciálu. Zároveň také možností k objevení cest k jeho následnému rozvoji.

Cílová skupina

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakult, VŠÚ, RMU a dalších HS.

Cíle

 • zjistíte silné a slabé stránky své osobnosti vedoucí k dalšímu rozvoji
 • identifikujete osobní hodnoty pro rozvoj potenciálu
 • objevíte možnosti rozvoje a motivujete se k uskutečnění pozitivních změn
 • odstraníte bariéry v osobnostním růstu

Více o programu


Výběr z online kurzů na Seduo

Vzdělávací program

Zaujaly vás kurzy, ale nemáte Seduo licenci? Obraťte se na svého L&D koordinátora.  


Doporučená literatura a její dostupnost v knihovnách MU

Barrett, L. F. (2022). Jak se tvoří emoce. Leda.
Barrett, L. F. (2021). Sedm a půl kapitoly o mozku. Slovart.
Belbin, R. M. (2012). Týmové role v práci. Wolters Kluwer.
Blanchard, K. H., Zigarmi, P., & Zigarmi, D. (2017). Leadership & minutový manažer: zvyšování efektivity prostřednictvím metody Situačního vedení. Knihy Omega.
Boyatzis, R., Smith, M. L., & Van Oosten, E. (2019). Helping People Change: Coaching with Compassion for Lifelong Learning and Growth. Harvard Business Review Press.
Burnett, W., & Evans, D. J. (2016). Designérem vlastního života: jak si navrhnout spokojený život na míru. Jan Melvil Publishing.
Crkalová, A., & Riethof, N. (2012). Průvodce světem koučování a osobnostní typologie. Management Press.
DeVito, J. A. (2001). Základy mezilidské komunikace. Rada.
Dweck, C. S. (2017). Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Jan Melvil Publishing.
Friedmann, R. (2015). The Best Place To Work. Penguin Putnam Inc.
Hayes, N. (2005). Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmů. Portál.
Hunter, J. C. (2013). Služebník. BAROQUE PARTNERS s.r.o.
Logan, D., King, J. P., & FIisher-Wright, H. (2019). Zrození kmenového vůdce: jak z úspěšných skupin vznikají skvělé organizace. Synergie.
Lošťáková, O. (2020). Empatická a asertivní komunikace (1. vydání). Grada.
Pink, D. H. (2017). Pohon = Drive: překvapivá pravda o tom, co nás motivuje! (2. vydání). ANAG.
Praško, J., & Prašková, H. (2007). Asertivitou proti stresu (2. vydání). Grada.
Rosenberg, M. B. (2022). Nenásilná komunikace: řeč života (Revidované a doplněné vydání). Portál.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti: obor v pohybu (6. vydání). Grada.
Urban, J. (2017). Motivace a odměňování pracovníků. Grada. Jan Melvil Publishing.

Kalendář akcí

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
minulé akce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info