Rozvoj pedagogických kompetencí

Program byl již ukončen.

Aktuálně pro vás připravujeme program Dílna rozvoje pedagogických kompetencí.

Vzdělávací program Rozvoj pedagogických kompetencí je organizován jako dvou semestrální, uskutečňuje se v českém jazyce a skládá se z následujících čtyř částí: Laboratoře pedagogických kompetencí, Videoreflexe výuky, Učitelské dílny a Mentorského programu. Takto sestavený vzdělávací program vychází nejen z průzkumu podobných vzdělávacích programů v ČR a zahraničí, ale i z vlastního výzkumu provedeného na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2015/2016. Tento vzdělávací program je určen pouze vyučujícím, kteří mají pracovní smlouvu na Masarykově univerzitě.

1. semestr

Laboratoř pedagogických kompetencí

je týdenní prezenční kurz v rozsahu 25 hodin přímé výuky. Laboratoř vede tandem zkušených lektorů a každý den je přítomen také expert, který se věnuje právě probíranému tématu. Tématy Laboratoře jsou například: kvalita vysokoškolské výukypříprava a výukyvýuková komunikace, hodnocení studentů, práce se zpětnou vazbou, či práce s moderními technologiemi.
V Laboratoři se můžete seznámit s nejnovějšími pedagogickými a didaktickými teoriemi, s výsledky výzkumů, a také můžete reflektovat svou současnou výuku a za spolupráce lektorů a kolegů naplánovat výuku v dalším semestru. V rámci Laboratoře je vhodné stanovit si vlastní rozvojové cíle, na kterých budete pracovat v průběhu celého vzdělávacího programu.

Videoreflexe výuky

napomáhá individuálnímu rozvoji každého účastníka vzdělávacího programu v oblasti, kterou si sám stanoví. Videoreflexe probíhají individuálně ve dvojici: lektor a účastník vzdělávacího programu.

2. semestr

Učitelská dílna

je týdenní prezenční kurz v rozsahu 20 hodin přímé výuky. Na Dílně se podílí řada expertů jak z Masarykovy univerzity, tak i z dalších institucí. Témata Dílny nejsou předem stanovena a její obsah je tvořen na základě preferencí samotných účastníků vzdělávacího programu. V minulých bězích jsme věnovali pozornost například těmto tématům: aktivizační metody výuky, příprava přednášky, studenti se specifickými nároky na vzdělávání, aplikace Informačního systému MU a podobně.

Mentorský program

je unikátní součástí vzdělávacího programu. Výběr mentora a stanovení obsahu spolupráce jsou plně v rukou samotných účastníků programu. Jedná se o vysoce individualizovanou formu spolupráce, při které je kladen důraz na konkrétní vzdělávací potřeby účastníka vzdělávacího programu. V průběhu semestru jsou pro mentory připraveny tři workshopy, které se věnují specifickým mentorským dovednostem, jako je nedirektivní vedení mentorského rozhovoru, efektivní podávání zpětné vazbyudílení rad.

Oba semestry také doprovází e-learningový kurz plný studijních materiálů a drobných úkolů, které napomáhají rozvíjet výuku frekventantů.


 

BĚH E

Kapacita běhu E je již naplněna. Děkujeme všem přihlášeným!

Organizační uspořádání běhu E:
Laboratoř pedagogických kompetencí: 25. - 29. 1. 2020 (kontaktně nebo online)
          1. studijní skupina: 8:00 - 13:00
          2. studijní skupina: 10:00 - 15:00
Videoreflexe výuky: jarní semestr 2021
Učitelská dílna: září 2021 (upřesníme)
Mentorský program: podzimní semestr 2021
Slavnostní předání osvědčení o absolvování: prosinec 2021/leden 2022 (upřesníme)

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás na e-mailu cerpek@muni.cz.

Vytvořeno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 Masarykova univerzita 4.0

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info