Přihlašování do vzdělávacího programu Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy

17. 12. 2019 Ingrid Procházková

Vzdělávací program Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy se skládá ze tří částí:

Pedagogická laboratoř (20.–24. 1. 2020 od 9:00 do 14:00)
Jedná se o týdenní intenzivní kurz v rozsahu 25 hodin přímé výuky, který vede tandem zkušených lektorů za podpory expertů, kteří se věnují probíranému tématu. Obsah kurzu je sestaven na základě nejnovějších poznatků pedagogického výzkumu, a zároveň zde můžete reflektovat svou současnou výuku a za spolupráce lektorů a kolegů naplánovat výuku v dalším semestru. V rámci Laboratoře je vhodné stanovit si vlastní rozvojové cíle, na kterých budete pracovat v průběhu vzdělávacího programu.

Videoreflexe výuky (jarní semestr 2020)
Jedná se o individuální vzdělávací aktivitu napomáhající rozvoji každého účastníka vzdělávacího programu v oblasti, kterou si sám stanoví. Videoreflexe probíhají ve dvojici: lektor a účastník vzdělávacího programu.

Závěrečné reflektivní setkání (červen 2020)
Jedná se o půldenní závěrečné setkání za účelem reflexe vlastního učení v rámci vzdělávacího programu a nastavení dalších kroků a aktivit v rámci profesního rozvoje.

Podmínky pro přijetí

  • uchazeč musí být student doktorského studijního programu bez pracovní smlouvy s MU
  • uchazeč se musí aktivně podílet na výuce v době konání vzdělávacího programu

Přihlašování do vzdělávacího programu Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy je otevřeno do 8. 1. 2020 přes Obchodní centrum MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info