Přihlašování do vzdělávacího programu Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy

17. 12. 2019 Ingrid Procházková

Vzdělávací program Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy se skládá ze tří částí:

Pedagogická laboratoř (20.–24. 1. 2020 od 9:00 do 14:00)
Jedná se o týdenní intenzivní kurz v rozsahu 25 hodin přímé výuky, který vede tandem zkušených lektorů za podpory expertů, kteří se věnují probíranému tématu. Obsah kurzu je sestaven na základě nejnovějších poznatků pedagogického výzkumu, a zároveň zde můžete reflektovat svou současnou výuku a za spolupráce lektorů a kolegů naplánovat výuku v dalším semestru. V rámci Laboratoře je vhodné stanovit si vlastní rozvojové cíle, na kterých budete pracovat v průběhu vzdělávacího programu.

Videoreflexe výuky (jarní semestr 2020)
Jedná se o individuální vzdělávací aktivitu napomáhající rozvoji každého účastníka vzdělávacího programu v oblasti, kterou si sám stanoví. Videoreflexe probíhají ve dvojici: lektor a účastník vzdělávacího programu.

Závěrečné reflektivní setkání (červen 2020)
Jedná se o půldenní závěrečné setkání za účelem reflexe vlastního učení v rámci vzdělávacího programu a nastavení dalších kroků a aktivit v rámci profesního rozvoje.

Podmínky pro přijetí

  • uchazeč musí být student doktorského studijního programu bez pracovní smlouvy s MU
  • uchazeč se musí aktivně podílet na výuce v době konání vzdělávacího programu

Přihlašování do vzdělávacího programu Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy je otevřeno do 8. 1. 2020 přes Obchodní centrum MU

Střípky z výukových metod, s nimiž se můžete setkat na našich akcích.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info