Rozvoj pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů: Výsledky podkladové studie pro vznik CERPEK

Jaká je profesní identita vysokoškolských učitelů, jejich pojetí výuky a vzdělávací potřeby v oblasti pedagogiky? To jsou otázky, na které Masarykova univerzita hledala odpovědi skrze kvalitativní výzkum. Ukázalo se, že řada vysokoškolských učitelů sebe samé jako učitele nevnímá. Navíc u nich často absentuje pedagogické vzdělání, což generuje řadu vzdělávacích potřeb, např. v oblasti přípravy výuky a zapojování studentů do výuky. Tato situace se odráží také v nevyhraněném pojetí výuky vysokoškolských učitelů. Na tyto výsledky univerzita reagovala založením Centra rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK), které organizuje jednoletý vzdělávací program pro začínající vysokoškolské učitele. Na konferenci bychom rádi referovali o výsledcích výzkumné studie a efektech vzdělávacího programu.

29. 1. 2018 Ingrid Procházková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info