Proč a jak získávat zpětnou vazbu od studujících na konci semestru?

Konec semestru se blíží mílovými kroky, a to mimo jiné přináší příležitost ohlédnout se za naší výukou a přizvat k tomu také studující. Jasně, můžeme si počkat na výsledky předmětové ankety, ale ty budou za dlouho, ne každý ji vyplní, a navíc z ní nemusíme získat přesně ty inspirace, které by přispěly ke zlepšení naší výuky v dalším semestru.

7. 5. 2024 Petr Sucháček Pro vyučující

Bez popisku

Pokud to tedy nechcete nechat náhodě, můžete využít čas přímo na (před)poslední lekci a inspirace si odnést rovnou a od všech zúčastněných. Nejenže získáte cenná data, ale navíc i symbolicky můžete semestr dobře uzavřít ohlédnutím se za vykonanou prací a společnými zážitky. Níže přinášíme inspirace na tři různé metody, jak přesně můžete zpětnou vazbu sbírat – samozřejmě si vše upravte tak, aby to sedělo vašim záměrům. Ať už se rozhodnete pro kteroukoli metodu či její variantu, zadání doporučujeme vždy uvést právě vašimi záměry, tedy tím, proč o pohled studujících stojíte a co se získanými informacemi míníte udělat.

Plus – minus – rovná se

čas: alespoň 15 minut

příprava: papír formátu A5

zadání:

Před sebou máte A5, kterou popíšeme z obou stran. Z jedné strany zhodnoťte vyučovací předmět jako celek ve formátu plus (co se mi líbilo, co fungovalo), minus (co se mi nelíbilo, co nefungovalo), rovná se (co stojí za zmínku a nemám k tomu hodnotící postoj). Z druhé strany stejným způsobem zhodnoťte mě jako vyučující(ho).

Studující mohou a nemusejí papír podepisovat.

variace:

– můžete využít online formulář, pokud chcete data rovnou elektronicky nebo je studujících hodně
– můžete nechat pracovat studující ve skupinkách, kde se musejí dohodnout, co vám chtějí sdělit
– můžete rozdat studujícím post-ity a vytvořit na velkém flipchartu/whiteboardu sloupce plus – minus – rovná se, do kterých své post-ity budou studující umisťovat

Upřímný sylabus

čas: alespoň 15 minut

příprava: viditelný reálný sylabus vyučovacího předmětu z IS, vytištěný prázdný formulář IS s kategoriemi, které vás zajímají a se kterým budou pracovat studující – můžete si doplnit i kategorie mimo IS

znění zadání:

Před sebou vidíte reálný sylabus našeho vyučovacího předmětu v IS. Na základě toho, co jsme tady celý semestr dělali, napište prosím váš upřímný sylabus (cíle vyučovacího předmětu, výstupy z učení, osnova, výukové metody aj.). Takový, který podle vás odpovídá prožité realitě.

variace:

– můžete reálný sylabus neukazovat, a nedávat tak studujícím prostor pro srovnávání
– můžete využít online formulář, pokud chcete data rovnou elektronicky, nebo je studujících hodně
– můžete nechat pracovat studující ve skupinkách

Kompas (k) úspěchu

čas: alespoň 15 minut

příprava: soupis klíčových znalostí, dovedností, hodnot, kompetencí, postojů atd., které si měli studující osvojit, nebo je rozvíjet v průběhu semestru (to byste měli najít v IS v kolonce výstupy z učení).

znění zadání:

Před sebou (na prezentaci, v online formuláři, nebo na pracovním listu) vidíte soupis toho, co jste se měli v předmětu naučit. Ke každé položce napište, na kolik procent hodnotíte, že se u vás daný výstup podařilo naplnit.

Přidejte taky informaci, co by vám pomohlo, abyste daného výstupu dosáhli na 100 %.

variace:

– můžete využít online formulář, pokud chcete data rovnou elektronicky, nebo je studujících hodně
– můžete přidat i otázky směřující spíše k atmosféře a organizaci kurzu jako např.: Na hodinách jsem se cítil(a) dobře.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli metodu, mít data pro rozhodování o dalším směřování vaší výuky se bude hodit vždycky. Pohled studujících je v tom důležitým faktorem, zároveň však není jediným. Zásadní roli hraje také vaše reflexe semestru, případně data od kolegy(ně) z tandemu a/nebo paralelní seminární skupiny, či rozhovor s někým, kdo byl u vás na náslechu, úspěšnost u zkoušky, atd.

I když se rozhodnete na základě zpětné vazby od studujících do dalšího semestru nic neměnit, mít černé na bílém potvrzení, že vaše pedagogická práce stojí za to, může být velmi povzbuzující a užitečné. Je to obzvlášť cenné za dlouhých večerů, když se cítíte demotivovaní. Tak si pojďme závěr semestru udělat evidence-based a hezký.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info