TIP CERPEK: Zvládání emočně náročné komunikace se studenty

Komunikace se studenty není vždy čistě věcná a profesionální a s problémy v komunikaci se potýkají nejen vyučující, ale i další zaměstnanci MU, kteří se studenty řeší nejrůznější záležitosti jejich studia.

12. 1. 2023 Jitka Vidláková TIP

Bez popisku

Situace není černobílá. Někdy do vzájemné komunikace vnáší emoce vyučující nebo zaměstnanci MU, někdy studenti. A pak taková situace klade zvýšené nároky na komunikativní dovednosti všech zúčastněných. Jak v těchto situacích mohou vyučující a zaměstnanci MU vhodně reagovat?

V rámci každoroční rozvojové akce Týden CJV 2023, která proběhne v termínu 23.–27. ledna 2023, pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU dva samostatné workshopy vedené lektory Centra rozvoje kompetencí – CERPEK, na které je možné se přihlásit.

Workshop pro zaměstnance MU (zaměstnanci v administrativě) se uskuteční v pondělí 23. ledna 2023 od 11:00 do 14:30h a bude jím provázet Michal Diviš. Účastníci workshopu si nejprve natrénují základní komunikační dovednosti, ověří si vlastní komunikační styly a naučí se základy aktivního naslouchání. Druhá část bude zaměřena na emoční složku komunikace. Účastníci se dozvědí, jak emoce ovlivňují jejich vlastní komunikaci a jak s nimi pracovat k dosažení žádoucího efektu a stanoveného cíle.

Přihlásit se na workshop

Mgr. Michal Diviš, Ph.D.

Lektor

Psycholog, psychoterapeut a supervizor PCA, jemuž se podařilo vystudovat tehdy ještě jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Většinu profesního života se věnoval práci s rodinami v krizi a lidmi, kteří se snaží lépe porozumět sobě a pracovat na svém rozvoji. V současnosti rozjíždí soukromou praxi, trochu působí na jedné základní škole, v ednom dětském domově, trochu superviduje v různých zařízeních sociálních služeb a trochu lektoruje. Už během studií na VŠ se intenzivně zajímal o to, jak lidi co nejefektivněji něco naučit s využitím zkušenosti, hlavně pod hlavičkou Instruktorů Brno a poté i v ACORu (Akademické centrum osobnostního rozvoje). Zajímá se především o témata spojená s prací se skupinou, reflexí a psychickou bezpečností.

Workshop pro vyučující MU se uskuteční v úterý 24. ledna od 9:00 do 10:30h a provázet jím bude Zuzana Kročáková. Účastníci se seznámí s možnými přístupy k emočně náročným situacím komunikace se studenty a umožní jim prakticky si vyzkoušet různé možnosti řešení. Workshop je pro vyučující skvělou příležitostí zamyslet se nad vlastním postupem ve výuce a získat repertoár tipů, jak lze v emočně náročných komunikačních situacích na studenty reagovat.

Přihlásit se na workshop

Mgr. Zuzana Kročáková

Vedoucí lektorka CERPEK

e‑mail:

Lektorka vzdělávání dospělých, matka, punkový systematik, ENFP. Vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU, pak sbírala pedagogické i životní zkušenosti na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, na mateřské dovolené, na americké střední chlapecké škole a jako průvodce programu Učitel naživo. Už více než 15 let učí psychologii na Katedře psychologie PdF MU. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. Lektorsky se zaměřuje na témata se zážitkovým učením spojená, jako je vedení reflexe, práce s cílem, výuková komunikace, poskytování zpětné vazby, tandemové učení a responzivní výuka. Její pedagogickou metou je „Neuč mnoho, nauč mnoho.‟


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info