Zahraniční inspirace pro rozvoj pedagogických kompetencí

Zahraniční stáž je pro zaměstnance univerzit oblíbenou možností rozvoje a vzdělávání. Aby stáž byla efektivní a přínosná pro vysílající i přijímající instituci, je důležité zvolit předem vhodné aktivity. Přečtěte si, co lze během stáže zažít na CERPEK.

18. 4. 2023 Jitka Vidláková Pro vyučující

Bez popisku

Díky programu ERAMUS+ v tomto týdnu navštíví Centrum rozvoje kompetencí (CERPEK) doc. Ing. Jaromír Novák, PhD. z Ekonomické univerzity v Bratislavě.

V průběhu stáže na CERPEK jsou pro pana docenta naplánovány zajímavé aktivity, které se svými kolegy připravila manažerka rozvoje a vzdělávání Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. O fungování a agendě CERPEK si náš host udělá představu nejen díky setkáním a diskusi se zaměstnanci CERPEK, ale především díky oblíbenému a efektivnímu způsobu sledování dobré praxe – job shodowing (stínování). Bude tak mít příležitost mluvit se zaměstnanci pracovišť, s nimiž CERPEK úzce spolupracuje. Těmito pracovišti jsou zejména Odbor pro kvalitu a Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací. Na druhém jmenovaném pracovišti se aktuálně plánuje tradiční letní škola pro doktorské studenty a zapojení CERPEK do jejích aktivit. 

Pod pokličku odbornosti a zkušeností našeho zahraničního hosta budou moci nahlédnout nejen zaměstnanci CERPEK, ale i vyučující MU, pro které jsme ve spolupráci s panem docentem připravili workshop Jak sladit metody výuky a hodnocení s vyučovacími cíli.

Díky vhodně zvolenému termínu návštěvy se náš host bude moci zúčastnit také již tradiční akce Týden učitelství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, která se uskuteční v termínu 17.–21. dubna 2023.

Těšíme se na vzájemnou inspiraci!

doc. Ing. Jaromír Novák, PhD.

Jaromír Novák působí na Katedře pedagogiky Ekonomické fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Již více než dvě desetiletí se zabývá přípravou učitelů ekonomických předmětů pro střední školy a profesním rozvojem vysokoškolských učitelů v oblasti jejich pedagogické činnosti. Podílí se na tvorbě a realizaci pedagogických kurzů a seminářů pro interní doktorandy a vysokoškolské učitele s různým stupněm pedagogické praxe. Již téměř tři roky vede mezinárodní projekt Designing Holistic and Sustainable Educational Development to Improve Student Learning, v rámci kterého s týmem zkušených partnerů ze zahraničních univerzit navrhuje a ověřuje komplexní systém profesního rozvoje vysokoškolských učitelů na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info